פיתוח זיווד אלקטרוני  ומארזי מתכת

סי.אס.טי.אם. חברה להנדסה פיתוח וליווי פרוייקטים,  מתמחה בפרוייקטי תכנון זיווד אלקטרוני מסוגים שונים: סלי כרטיסים, התאמת מארזים, קופסאות פרוייקט, מארזי פח, מארזי רכיבים, פתרונות זיווד ל RF. החברה מבצעת מידול, עריכה, סימולציית פינוי חום, מימוש דגמים ומתקני בדיקה יעודיים.
להלן טבלה המתייחסת לשלבי תהליך נכון ולעומתם שלבי תהליך לא נכון של תכנון והתאמת זיווד אלקטרוני. התהליך המוצג כנכון הוכח כיעיל וחסכוני.

נכון
לא נכון
תכנון המעגל בסינכרון עם מהנדס המכני.
עם סיום תכנון המעגל פונים למהנדס המכני.
תכנון מוקדם של איזורי דפינת המעגל.
הגדרת איזורי דפינת המעגל באיזורים שנשארו "פנויים".
תכנון מקדים לפינוי חום מרכיבים קריטיים, בחירת שילוב רכיבי פינוי חום אקטיביים (TEC סטירלינג מאווררים מסחררי נוזל) ופאסיביים (היטסינקים) וסימלוץ מעבר החום.
פתרון בעיות חום לאחר תכנון המארז.

תכנון המעגל עם עורך מעגלים אשר:
א. יוכל להתייחס לספריות נכונות של הרכיבים.
ב. יוכל להפיק קבצי  *IDF תלת מימדיים

כאשר עורך המעגלים אינו יכול להפיק קבצי IDF, הדבר מחייב את מידול המעגל ע"י המהנדס המכני.

ייצור המעגל לאחר המידול המכני – מאפשר לאתר בעיות כמו מיקום רכיבים באיזור הפנלים ובעיות גישה אל המחברים החיצוניים.

ייצור המעגל לפני או תוך כדי המידול המכני.
ייצור דגם ראשוני של המארז והרכבת המעגל לבדיקה. ייצור כל המארזים

* הערה:

קבצי  IDF=Intermediate Data Format , הם סוגי קבצים תלת מימדים  המורכבים מזוגות קבצים, האחד מתאר את המעגל והאחר מכיל את ספרית הרכיבים. קיימות מס' אפשרויות להכנת קבצים אלו:
emn\emp ,brd\lib , brd\pro , bdf\ldf , idb\idl