CSTM מפתחת מערכות משולבות בבקרי ארדואינו (Arduino). היתרון בשימוש בבקרי ארדואינו הוא הגמישות של המוצר לאפליקציות רבות ומחירו הזול של הבקר.
השימוש בכרטיס ארדואינו מאפשר לתכנן מערכת המשולבת באלקטרוניקה, מבלי לתכנן כרטיס אלקטרוני יעודי שעלותו גבוהה. במקום, אפשר להשתמש בכרטיס ארדואינו אשר מסוגל לקבל משוב מהמערכת ולתת פקודות למערכת. מכיוון שכרטיס ארדואינו הוא כרטי בקוד פתוח, מייצרים אותו יצרנים רבים במחירים נמוכים מאד. אל הכרטיס ניתן להצמיד התקנים נוספים (Arduino shields) כגון לוח ממסרים, הרחבת אתרנט, מסכים וכדומה.

Arduino controlled valve אחת מהמערכות שפותחה על ידי CSTM, נועדה לבקר ברז של נוזל קירור בכניסה למכונה בבית מלאכה.

מהרגע שהמערכת זיהתה זרימת מים, התחיל תהליך שבו לאחר פרק זמן T2 הופסקה הזרימה למשך זמן T3. אם בתחילת התהליך במהלך T1 הזרימה הופסקה, אזי המערכת לא מתחילה את מניית פרק T2. אם במהלך T2 (לאחר פרק T1) הזרימה הופסקה ליותר מפרק זמן T12, אזי המערכת תדלג על מניית פרק זמן T3.

המערכת עובדת עם סוללת 9V

Arduino controlled valve בדרך זו, התאפשר לחבר חיישן זרימה לבקר ולכתוב תוכנית הפעלה לבקר ארדואינו, המתאימה לצורכי הלקוח.
Arduino controlled valve