ערכן של אבני חן וקריסטאלים מעובדים מוערך על פי סוגן, גודלן צורתן מציאות פגמים בתוכן וצבעם

CSTM ביצעה עבור לקוח פיתוח צב"ד אופטי ייעודי למדידת צבע של אבני חן

המערכת כוללת:

א. פתרונות תאורה מיוחדת עם אור לבן דיפוסיבי
ב. צילום עם מצלמת צבע
ג. מחשב  SBC
ד. תושבת ייעודית – למיקום האבן
ה. מארז ייעודי – המאפשר הכנסה\הוצאה של האבן ומיקומה בתושבת

האתגר בפרוייקט היה לממש מערכת תאורה וצילום אינוואריאנטיים לגודל האבן ולאופן השמתה