לאחרונה תכננו ומימשנו עדשת קולימטור ייעודית, שלא ניתן היה להגיע לביצועיה באמצעות רכיבי מדף. קולימטור זה כלל שלושה אלמנטים אופטיים ומשטח אחד אספרי. דרישות המערכת הכתיבו התכנסות לנפח מוגבל, והתקבל פתרון בו המרחק מהמקור למוצא האלומה המקולמטת הינו כ 30% מאורך המוקד. בנוסף, האופטיקה והמכנואופטיקה תוכננו כך שרמת הקולימציה תשמר יציבה בטווח טמפ' של 55oC. מוצא הסיב ממוקם בצד הצר, והאלומה המקולמטת יוצאת בצד הרחב. מימוש האלמנט המרכזי היה קשה יחסית, מאחר ושני משטחיו קרובים להיות קונצטריים (לא מקובל בדר"כ). בכדי לשפר את הציריות, בחרנו בשיטת מיקום אלמנטים יחסית, שהצריכה מכנואופטיקה לא סטנדרטית.

col 3